Fra 1. september 2016 er It Nor en del av Norges største ERP-miljø hos EVRY

Les mer om EVRY og Unit4 Business World her

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft.EVRY_logo_RGB